_ RECOL·LECCIÓ DE DADES PER A LES CIUTATS

Entendre el problema és el primer pas per resoldre’l.

Les ciutats estan intentant comprendre el comportament de la contaminació en entorns urbans i per a això necessiten recol·lectar dades sobre els nivells de contaminació. Malauradament, la realitat és que les ciutats només poden instal·lar un nombre reduït d’estacions de control tradicionals perquè són molt cares des del punt de vista de capital i d’operacions.

Bettair® permet identificar les fonts desconegudes de contaminació i avaluar les accions de mitigació, permetent una presa de decisions més intel·ligent per millorar la qualitat de l'aire.

La plataforma Bettair® permet, per primera vegada, desplegar una gran quantitat de sensors precisos de qualitat de l’aire a una escala abans inimaginable. Bettair® permet localitzar fonts desconegudes de contaminació i avaluar l’impacte de diferents accions de mitigació per identificar les més eficaces i rendibles.