Bettair Logo SVG

Presenta

Node Bettair

Els nodes estàtics Bettair® són dispositius amb múltiples sensors que funcionen de forma autònoma. Requereixen alimentació externa de la xarxa, o alternativament poden funcionar amb una bateria externa o amb un panell solar. Cada sensor transmet les seves dades directament a un servidor per a ser processades al núvol.
Els nodes estàtics Bettair® poden mesurar diversos contaminants de l’aire, així com el nivell de soroll ambiental i altres paràmetres ambientals.

_ MESURES

Els nodes estàtics estan compostos per sensors de gas electroquímics (fins a 6 sensors) per mesurar (ppb or µg/m3):
 • NO2
 • NO
 • CO
 • O3
 • SO2
 • H2S
 • VOC
 • NH3
Comptador òptic de partícules (µg/m3) per mesurar:
 • PM1
 • PM2.5
 • PM10
Mesura de gasos d’efecte hivernacle:
 • CO2 (ppm o mg/m3)

_ CARACTERÍSTIQUES

Disseny totalment personalitzat

Hermètic a la pols i a l'aigua (classificació IP65)

Electrònica de baix consum

Sense fils

_ CARTUTXOS DE SENSORS

La vida útil dels sensors (cel·les electroquímiques i partícules) que estan dins els nodes és de dos anys.

Dins d’aquest període, la qualitat de les dades està garantida. Després d’aquest període de dos anys, els sensors han de reemplaçar-se. Aquesta operació es realitza de forma senzilla reemplaçant el cartutx del node bettair® mostrat en la imatge.

_ CONNECTIVITAT

 • LoRaWAN
 • Narrowband-IoT
 • 3G/4G
 • Ethernet

_ MIDA I PES

Alçada:

210 mm (8.26 polzades)

Amplada:

176 mm (6.92 polzades)

Profunditat:

114 mm (4.48 polzades)

Pes:

1.80 Kg