_ RECOLLIDA DE DADES PER A LA INVESTIGACIÓ

Científics i investigadors busquen cada vegada més una tecnologia de monitoratge fiable i innovadora que proporcioni dades de camp precises i en temps real. Els dispositius basats en sensors obren noves oportunitats en comparació amb els analitzadors, ja que són més econòmics, permetent la implementació de més instruments. A més, els paràmetres es poden mesurar i registrar en temps gairebé real.

Les dades hiperlocals de qualitat de l’aire en temps real poden establir noves àrees de recerca, garantir models i previsions més precisos a escala local, millorar la capacitat d’identificar els vincles entre la contaminació de l’aire i la salut humana o la degradació del medi ambient.

Diverses institucions ja utilitzen la nostra tecnologia, com ara el Barcelona Supercomputing Center (BSC), ISGlobal, el Centre Tecnològic Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) o el Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ).