L’Aplicació i la Plataforma

_ ANÀLISI

L'Aplicació Bettair®

S’està desenvolupant una aplicació mòbil per accedir a la informació personal, com ara l’exposició individual o les rutes més netes per circular.