_ RECOLLIDA DE DADES PER A PORTS
Les emissions de vaixells, les operacions portuàries i el trànsit terrestre relacionat representen un greu problema de salut ambiental als ports. Moltes operacions portuàries generen emissions, però moltes vegades els ports també estan envoltats d’altres fonts importants d’emissions, com ara instal·lacions industrials o carreteres transitades. A més, el 90% dels ports d’Europa es troben a prop de zones urbanes densament poblades. Sovint és difícil identificar el veritable origen de l’aire contaminat, sobretot amb les diferents condicions meteorològiques que afecten la dispersió de la contaminació.

Bettair us permet adquirir una imatge precisa de l’impacte ambiental al port i als voltants.

La implementació de la xarxa de supervisió de la qualitat de l’aire de Bettair a la zona portuària proporciona coneixement en temps real dels nivells de contaminació, la qual cosa permet a les autoritats portuàries prendre les mesures oportunes basades en evidències per millorar la qualitat de l’aire interior i al voltant del port, donant així suport al compliment normatiu i als informes ambientals.